Concursul “Câștigă cu Metano” – 2017

Regulamentul
Concursului de proiecte “Câştigă cu Metano pentru comunitatea ta”
din cadrul programului educaţional “Întâlnire cu Energia”

1. Organizatorii concursului

ENGIE Romania S.A., cu sediul in Bucuresti, B-dul Marasesti, nr. 4-6, sector 4, avand C.U.I. 13093222/15.07.2002, nr. de ordine in Registrul Comertului J40/5447/09.06.2000,

în parteneriat cu

Asociatia “HANDS ACROSS ROMANIA ASSOCIATION” (HAR) cu sediul social in Bucureşti str. Nicolae Oncescu (fosta Izbânda) nr. 2-B, bl. 101, sc. 1, et. 4, apt. 24, sector 6,avand codul de inregistrare fiscala 17862507, organizează concursul de “Câştigă cu Metano pentru comunitatea ta” în cadrul programului educaţional “Întâlnire cu Energia”.

Concursul se va desfăşura cu sprijinul Ministerului Educației si Cercetarii Stiintifice în județele București, Constanța, Galați, Brăila, Olt, Vâlcea, Vrancea și Dâmbovița.

2. Durata concursului

Concursul se va desfăşura în scolile participante la program, editia 2017, din județele București, Constanța, Galați, Brăila, Olt, Vâlcea, Vrancea și Dâmbovița conform Anexei 1 în perioada 10 aprilie – 31 mai 2017.

3. Descrierea şi mecanismul concursului

Concursul “Câştigă cu Metano pentru comunitatea ta” se adresează elevilor claselor a IV-a din şcolile participante la programul educaţional “Întâlnire cu energia” conform anexei 1 din judetele București, Constanța, Galați, Brăila, Olt, Vâlcea, Vrancea și Dâmbovița. Concursul va fi anunţat în şcoli de către lectorii care predau cele 2 lecţii din cadrul programului, angajaţi ai Organizatorilor, şi prin afişele de concurs postate în şcoli.

Concursul se va desfăşura astfel:

Elevii care au beneficiat de cele două lecții la clasa pot depune o cerere de finantare pentru un proiect pe care ei doresc să-l implementeze în comunitatea din care fac parte. Aceștia pot depune cererea de finantare împreună cu alți colegi, cu cadrele didactice sau cu membri ai familiei.

Ariile de interes spre finantare sunt:

• Educație și conștientizare – proiecte care implică crearea de oportunitați și canale de informare a comunității în ceea ce privește utilizarea eficientă a energiei;
• Mediu inconjurator – proiecte care vizeaza actiuni de protectie a mediuliu inconjurator si a resurselor de energie;
• Economie de energie – proiecte care vizeaza reducerea consumului de energie pentru diverse activitati derulate in cadrul comunitatii.

Criterii in selectarea proiectele câștigătoare:

• Concretetea: proiecte care produc rezultate reale – fie ele vizibile/materiale, fie ele nemateriale, dar demonstrabile și măsurabile). Un proiect cu rezultate concrete vizibile/materiale poate fi iluminarea unei strazi; de asemenea, un proiect cu rezultate concrete nemateriale, dar demonstrabile si masurabile poate fi reprezentat de activitati de colectare selectiva a deseurilor reciclabile (nu menajere) etc.;
• Relevanta pentru comunitatea si contextul in care se propune dezvoltarea proiectului;
• Colaborarea – proiecte care promovează lucrul in echipa, colaborarea între elevi, cadre didactice și părinți. Aceste proiecte au scopul de a face mai plăcut procesul de învățare despre energie dar și de a responsabiliza adulții de rolul pe care il au in formarea unui comportament sanatos fata de comunitatea in care traieste fiecare persoana.
• Diversitatea – proiecte care implică în implementare cât mai mulți membri ai comunității căreia i se adresează (vârstnici, copii de grădiniță, etc.);
• Coerenta – proiecte propuse de echipe care au capacitatea de a desfășura proiectul în toate etapele sale: scrierea aplicației, managementul bugetului, implementarea și evaluarea proiectului. Din acest motiv încurajăm implicarea părinților și a cadrelor didactice în sprijinirea participării elevilor;
• Proiecte realiste și bine justificate care includ un buget bine definit și descriu categoriile de cheltuieli și resurse necesare.

Criterii de eligibilitate

• Depunerea formularului de înscriere idee de proiect – formular online pus la dispoziție de către Organizatori
o completat în limba română;
o completat integral, la toate secțiunile sale (acolo unde o secțiune nu se aplică se va face mențiunea N/A).
• Coordonatorul de proiect:
o vârsta minimă 18 ani;
o este stabilit cu domiciliul sau desfășoară cel puțin o activitate profesională/culturală/comunitară în comunitatea pentru care se solicită finanțarea
o nu aplică la această finanțare ca reprezentant al unei organizații politice, instituții publice, întreprinderi sociale sau societate cu caracter comercial;
o nu a fost condamnat penal sau civil și nu se află sub anchetă judiciară în vederea determinării (ne)vinovăției
• Proiectul:
o este de interes general și nu realizează activități cu scop comercial sau de natură politică;
o nu realizează activități sau susțin cauze care aduc atingere sau discriminează pe considerente de etnie, rasă, sex, orientare sexuală, religie, capacități fizice sau psihice sau apartenența la una sau mai multe categorii sociale sau economice;
o aduce un plus de valoare comunității locale în ceea ce privește protejarea mediului;
o asigură participarea activă a locuitorilor în implementarea proiectului;
o prevede un buget bine definit cu precizarea categoriilor de cheltuieli și a resurselor necesare;
o propune un plan de activități pe o perioadă de maximum 6 luni;

Elevilor li se vor prezenta cerinţele şi condiţiile de participare la concurs de către lectori.

4. Descrierea programului

Programul “Întâlnire cu Energia “ are ca scop stimularea interesului elevilor din clasele a IV-a faţă de sursele de energie şi, în special, faţă de gazul natural. Acest curs completează interactiv orele de ştiinţe ale naturii din programa şcolară. În cadrul concursului vor fi descrise elevilor concepte cu privire la producerea, distribuţia şi utilizarea gazelor naturale, insistând pe aspectele de mediu, siguranţă şi prevenirea accidentelor.

Programul constă în 2 lecţii a câte 45 de minute fiecare predate de către angajaţii Organizatorilor.

Mecanismul concursului constă în posibilitatea câştigării unuia dintre premiile oferite de Organizatori conform procedurii descrise mai jos.

5. Condiţii de participare

Vor participa toate proiectele inscrise în perioada 10 aprilie – 1 iunie 2017 completand formularul de inscriere.
Formularul de inscriere va fi transmis catre adresa de e-mail inscrieri@handsacross.ro.

6. Criterii pentru jurizare

Jurizarea proiectelor colective se va face pe baza următoarelor criterii: creativitate şi originalitate, structură şi conţinut.

Perioada de jurizare este 2 iunie – 15 iunie 2017.

Comisia de jurizare este formata din :

– 1 reprezentant al ENGIE Romania;
– 1 reprezentant al Asociatiei Hands Across Romania;
– 1 reprezentant al Ministerului Educației si Cercetarii Stiintifice;

Data comunicării rezultatelor concursului, numele câştigătorilor şi premiile acordate vor fi făcute publice în data de 16 iunie 2017.

7. Premii

Fondul de premii Castiga cu Metano pentru comunitatea ta are o valoare maximă de 20.000 lei și va fi acordat pentru 2 proiecte câștigătoare, cu o finanțare de 10.000 de lei. Deciziile cu privire la sumele finanțate vor fi luate pe baza necesității relevate de bugetele aplicanților.

8. Acordarea premiilor

Acordarea finanțărilor se va realiza în urma unui contract de finanțare semnat între Asociația Hands Across Romania și coordonatorul de proiect.

Orice plângere privind acordarea premiilor se poate trimite organizatorilor la adresa din Bd. Mărăşeşti, Nr. 4-6, Sector 4, Bucureşti în termen de 5 zile de la acordarea acestora.

Regulamentul de participare/desfăşurare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe site-ul https://www.handsacross.ro.

Mai multe informații în Regulament_Concurs_2017

Mai multe informatii
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com